Επεξεργαστής - CPU

Τι είναι - Λειτουργία

Ο Επεξεργαστής (processor) ή αλλιώς Κεντρική Μονάδα Επεξεργασία – ΚΜΕ (Central Processing Unit – CPU) είναι το βασικότερο τμήμα ενός υπολογιστή και θεωρείται ο «εγκέφαλος» ενός υπολογιστή. Ο επεξεργαστής ελέγχει και συντονίζει τόσο το κεντρικό σύστημα, όσο και τις περιφερειακές μονάδες. Σε συνεργασία με την κύρια μνήμη εκτελεί διαδοχικά τις διάφορες εντολές. Αποτελείται από τη Μονάδα Ελέγχου (Control Unit), την Αριθμητική Λογική Μονάδα (ALU: Arithmetical Logical Unit) και τους Καταχωρητές (Registers). Οι δύο μεγάλοι κατασκευαστές επεξεργαστών είναι η Intel και η AMD.

Gallery

Βασικά χαρακτηριστικά