Τροφοδοτικό

Τι είναι - Λειτουργία

Είναι το τμήμα του υπολογιστή, που η κύρια λειτουργία του είναι να τροφοδοτεί όλα τα ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά κυκλώματα του υπολογιστή με ρεύμα. Είναι μία διάταξη ηλεκτρονικών στοιχείων, που μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα του δικτύου (220volts) σε συνεχές χαμηλό ρεύμα με τάσεις: +3.3V, ±5V και ±12V. Χαρακτηριστικό του τροφοδοτικού είναι η ισχύς του που μετριέται σε watt.

Gallery

Συνδέσεις