Υποδοχές διασύνδεσης περιφερειακών συσκευών αποθήκευσης τύπου SATA

Τι είναι - Λειτουργία

Στις υποδοχές αυτές συνδέουμε χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα καλώδια, συσκευές μόνιμης αποθήκευσης δεδομένων και προγραμμάτων όπως σκληρούς δίσκους(μαγνητικούς ή στερεάς κατάστασης SSD) και οδηγούς οπτικών δίσκων.

Gallery