Δίσκος SSD

Τι είναι - Λειτουργία

Οι δίσκοι SSD, δεν έχουν ούτε ένα κινούμενο εξάρτημα. H τεχνολογία ενός δίσκου SSD έχει περισσότερα κοινά με ένα USB flash drive από ότι με ένα απλό σκληρό δίσκο HDD. Η συντριπτική πλειοψηφία των δίσκων SSD που κυκλοφορούν στην αγορά χρησιμοποιούν μνημονικά στοιχεία βασισμένα σε πύλες NAND30, ένας τύπος ευμετάβλητης μνήμης, ο οποίος δεν απαιτεί ουσιαστικά ηλεκτρική ενέργεια για να διατηρήσει δεδομένα Επίσης η μνήμη NAND είναι σημαντικά πιο γρήγορη από ένα μηχανικό δίσκο ο οποίος χάνει αρκετό χρόνο στην αναζήτηση δεδομένων. Οι SSD δίσκοι εξαιτίας της απουσίας μηχανικών μερών είναι εξαιρετικά γρήγοροι, ελαφριοί και με χαμηλότερη κατανάλωση από ένα κοινό σκληρό δίσκο. Παράλληλα, λόγω υψηλού κόστους ένας δίσκος SSD συνήθως χρησιμοποιείται ως δίσκος εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος όπου κυριολεκτικά «απογειώνει» τις επιδόσεις ενός σταθερού ή φορητού υπολογιστή. Ένας SSD χρησιμοποιεί τη SATA/SATA2/SATA3 μέθοδο για σύνδεση με ένα ΥΣ.

Gallery

Βασικά χαρακτηριστικά