Το 2o EK Ηρακλείου Κρήτης, συμμετέχει και υλοποιεί από τον Ιανουάριο του 2020, εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+  με τίτλο:  "LETS GO TO SCHOOL" και κωδικό  2019-1-BG01-KA201-062278.

Στόχος του προγράμματος

Η  σχολική διαρροή, δηλαδή η εγκατάλειψη του σχολείου πριν την ολοκλήρωση των σπουδών, είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εκπαίδευσης. Υφίσταται σχεδόν σε όλες τις χώρες, σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε μία από αυτές.

Το Erasmus+ Πρόγραμμα “LETS GO TO SCHOOL” έχει ως στόχο να μελετήσει το πρόβλημα της σχολικής διαρροής στις χώρες Βουλγαρία, Ελλάδα και Τουρκία, να διερευνήσει τα αίτια που το προκαλούν και να προτείνει κάποιες λύσεις αντιμετώπισης.

Φορείς που συμμετέχουν

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

Συντονιστής

  • Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Μπουργκάς (Βουλγαρία)

Υπόλοιποι εταίροι:

  • Επαγγελματικό Λύκειο Μεταφορών του Μπουργκάς (Βουλγαρία)
  • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου (Ελλάδα)
  • 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου (Ελλάδα)
  • Επαρχιακή Εθνική Διεύθυνση Εκπαίδευσης Γιάλοβα  (Τουρκία)
  • Saban Temuge Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Γιάλοβα (Τουρκία)

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2022.

Συναντήσεις

Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω συναντήσεις για διαχειριστικά αλλά και εκπαιδευτικά θέματα του προγράμματος:

  • Μπουργκάς Βουλγαρίας τον Ιανουάριο του 2020
  • Γιάλοβα Τουρκίας τον Νοέμβριο του 2021
  • Ηράκλειο Κρήτης (Ελλάδα) τον Μάρτιο του 2022

 

Συνάντηση στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας Ιανουάριος 2020

 

Συνάντηση στη Γιάλοβα της Τουρκίας - Νοέμβριος 2021

 

Συνάντηση στο Ηράκλειο της Κρήτης - Μάρτιος 2022