Το 2o EK Ηρακλείου Κρήτης, συμμετέχει και υλοποιεί από τον Ιούνιο του 2021, εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+  με τίτλο:  "DigitalVet" και κωδικό  2019-1-BG01-KA201-062278.

Στόχος του προγράμματος

Η περίοδος της πανδημίας λόγω του Covid19 οδήγησε πολλές χώρες στην υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Όμως η απομακρυσμένη διδασκαλία, ειδικά για τα σχολεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης που οι μαθητές πρέπει να εξασκούνται στα εργαστήρια, έγινε με πολλά εμπόδια και με αρκετά χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με τη δια ζώσης διδασκαλία.

Το πρόγραμμα “DigitalVet”  έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός εικονικού εργαστηρίου για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων για τους μαθητές του τομέα ηλεκτρονικών. Το εικονικό αυτό εργαστήριο μπορεί να έχει χρήση σε κάθε είδους χρονική περίοδο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη πανδημίας ή όχι.  Οι μαθητές θα μπορούν να εξασκούνται – εκτελώντας τις εργαστηριακές τους ασκήσεις -  όσο συχνά θέλουν, σε όλη τη διάρκεια του 24-ώρου. Επίσης, η χρήση αυτού του εικονικού εργαστηρίου δεν απαιτεί δαπάνες για υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Τα πλεονεκτήματα αυτά, καθιστούν την σημαντική έως και απαραίτητη την ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων για την επαγγελματική εκπαίδευση, αφού αυτά τα εργαστήρια μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην δια ζώσης διδασκαλία.

Φορείς που συμμετέχουν

Στο πρόγραμμα  συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

Συντονιστής

  • Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  (Τουρκία)

Υπόλοιποι εταίροι:

  • OEMUC "SV. NAUM OHRIDSKI"- OHRID  (Βόρεια Μακεδονία)
  • 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου (Ελλάδα)
  • INTER COLLEGE APS (Δανία)
  • ROBKOD Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.  (Τουρκία)
  • INSTITUTO ESPECIFICO DE FORMACION PROFESIONAL SUPERIOR MIGUEL ALTUNA  (Ισπανία)
  • Galway and Roscommon Education & Training Board (Ιρλανδία)

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023.

Συναντήσεις

Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω συναντήσεις για διαχειριστικά αλλά και εκπαιδευτικά θέματα του προγράμματος:

  • Γκαλγουέι Ιρλανδίας τον Νοέμβριο του 2021
  • Μπεργκάρα Ισπανίας τον Απρίλιο του 2022
  • Μπεργκάρα Ισπανίας τον Μάιο του 2022

Συνάντηση στο Γκαλγουέι της Ιρλανδίας  - Ιανουάριος 2021

 

Συνάντηση στη Μπεργκάρα της Ισπανίας  -  Απρίλιος 2022