Σεμινάρια-Ομιλίες Τομέα Γεωπονίας

Στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης ο Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.01 Γιάννης Τζωρτζάκης και το 2ο ΕΚ Ηρακλείου,  (Φιλικής Εταιρείας & Δαφέρμου - Αγ. Αικατερίνη  Κατσαμπά), οργανώνουν εργαστηριακό σεμινάριο με θέμα:

«Κατασκευαστικές Ερευνητικές Εργασίες -  Έρευνα και κατασκευή τυριού»

 

Το 2ο ΣΕΚ Ηρακλείου, στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ διοργάνωσε ομιλία και παρουσίαση με θέμα:

"Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων"

Το 2ο ΣΕΚ Ηρακλείου, στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα:

"Φυτά κήπων και πάρκων, φυτά εσωτερικών χώρων"