Ο Τομέας Πληροφορικής του 2ου ΕΚ Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης & Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης του 2ου ΕΚ Δρ. Πανσεληνά Γεώργιο, διοργάνωσαν εργαστηριακό επιμορφωτικό σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε  στο 2ο Ε.Κ. στις  07 Μαΐου 2014 με θέμα:

«Μαθαίνοντας Πληροφορική χωρίς Υπολογιστές»

Ο Τομέας Πληροφορικής του 2ου ΕΚ Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης & Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης του 2ου ΕΚ Δρ. Πανσεληνά Γεώργιο, διoργάνωσαν επιμορφωτικό σεμινάριο, στις 8 Μαΐου 2014, για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας με θέμα

"Δημιουργική χρήση των κοινωνικών δικτύων (social media) από εκπαιδευτικούς"

O Τομέας Πληροφορικής του 2ου ΣΕΚ Ηρακλείου σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Αν. Κρήτης και το Σχολικό Σύμβουλο Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Περιφερειών Κρήτης και Κυκλάδων, διοργάνωσαν Εργαστηριακό Σεμινάριο 8 ωρών με θέμα:

"Προηγμένα Συνεργατικά Εργαλεία Διαδικτύου για την Εκπαίδευση"

Ο Τομέας Πληροφορικής του 2ου ΣΕΚ Ηρακλείου σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης, διοργάνωσε την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 στις 18:30, στο αμφιθέατρο του 48ου Δ.Σ. (συστεγάζεται με το 2ο ΣΕΚ ηρακλείου), διάλεξη με θέμα:

«Από τη συμμετρική κρυπτογραφία στην κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού».

Ο Τομέας Πληροφορικής του 2ου ΣΕΚ, οργάνωσε σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης  που πραγματοποιήθηκε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2012 με θέμα :

"Βασικές χρήσεις ΗΥ"

Ο Τομέας Πληροφορικής του 2ου ΣΕΚ,  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνα (ΙΤΕ) και το Σύλλογο καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης, διοργάνωσε στις 8/2/2012, ενημερωτική εκδήλωση/ομιλία με θέμα :

"Οι σύγχρονες τάσεις στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και η Διδασκαλία των Ψηφιακών Συστημάτων"

Ο Τομέας Πληροφορικής του 2ου ΣΕΚ, διοργάνωσε στις 1/12/2011 ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

"Το Διαδίκτυο"

Ο Τομέας Πληροφορικής του 2ου ΣΕΚ, οργάνωσε στις  16,21,22 Νοεμβρίου 2011 σεμινάριο με θέμα:

"Υλικό - Συντήρηση Η/Υ"