Στις  17/05/2022, υλοποιήθηκε  δράση ενδοσχολικής επιμόρφωσης για 3d εκτύπωση, σε ένα από τα εργαστήρια Πληροφορικής του σχολείου μας .

Προσκεκλημένος εισηγητής ήταν ο υποδιευθυντής του 4ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου κ. Γραμματικάκης Γιάννης. Το αντικείμενο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης ήταν η ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας σχετικά με τις δυνατότητες της τρισδιάστατης (3-d) εκτύπωσης και της αξιοποίησής της στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο εισηγητής παρουσίασε κάποια από τα απαιτούμενα λογισμικά για την σχεδίαση ενός 3-d αντικειμένου αλλά και της προετοιμασίας που απαιτείται για να αποσταλεί προς εκτύπωση. Έδειξε παραδείγματα αντικειμένων ευρείας χρήσεως που μπορούν να εκτυπωθούν, αλλά και παραδείγματα αντικειμένων που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι 20 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας που παρακολούθησαν την επιμόρφωση (από τους τομείς Υγείας και Πρόνoιας, Πληροφορικής, Γεωπονίας, Δομικών Έργων, Εφαρμοσμένων τεχνών) έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα όσα είπε ο εισηγητής και του έθεσαν πολλές ερωτήσεις. Στο τέλος της δράσης, οι επιμορφούμενοι με τη βοήθεια του επιμορφωτή σχεδίασαν και εκτύπωσαν ένα μικρό αντικείμενο.

(Πηγή εικόνας άρθρου: istockphoto.com)

Φωτογραφίες