Το  εργαστήριο χρησιμοποιείται, από τους μαθητές του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και τους εκπαιδευόμενους των Δ.Ι.Ε.Κ. 

Υλικοτεχνική υποδομή

 Το εργαστήριο διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό:

  • Καβαλέτα
  • Εκμαγεία

Φωτογραφικό υλικό