Προφίλ αποφοίτου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτή με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, Νοσηλευτικές μονάδες, Υγειονομικούς, σταθμούς, ΕΚΑΒ, Οίκους ευγηρίας, Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και ως ελεύθερος επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση.

Μαθήματα

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-04-2017, ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017, τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑΛ, για την ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτή, έχουν ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ

Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή - Γ' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2. Υγιεινή
3. Νοσηλευτική ΙΙ 2Θ+10Ε
4. Στοιχεία Παθολογίας
5. Χειρουργική-Τεχνική Χειρουργείου
6. Στοιχεία Μαιευτικής-Γυναικολογίας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο

 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-6-2018, ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας στη Γ’ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ, για την ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτή, έχουν ως εξής:

Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή - Γ' ΤΑΞΗ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2 Υγιεινή
3 Νοσηλευτική ΙΙ 2Θ+
4 Στοιχεία Παθολογίας
5 Χειρουργική – Τεχνική Χειρουργείου
6 Στοιχεία Μαιευτικής-Γυναικολογίας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 20

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο