Προφίλ αποφοίτου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό, σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, σε μαιευτικές κλινικές, κατασκηνώσεις, κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι.

Μαθήματα

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-04-2017, ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017,  τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑΛ, για την ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, έχουν ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ

Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων - Γ' ΤΑΞΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2. Υγιεινή
3. Παιδαγωγικό Περιβάλλον  Βρεφονηπιακού  Σταθμού
4. Αγωγή Βρέφους και Νηπίου 2Θ+
5. Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας
6. Δημιουργική Απασχόληση στην  Προσχολική Ηλικία ΙΙ
7. Μουσικοκινητική Αγωγή
8. Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο

 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-6-2018, ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας στη Γ’ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑΛ,  για την ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, έχουν ως εξής:

Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων - Γ' ΤΑΞΗ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2 Υγιεινή
3 Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού Σταθμού
4 Αγωγή Βρέφους και Νηπίου 2Θ+
5 Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας
6 Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία ΙΙ
7 Μουσικοκινητική Αγωγή
8 Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 20