Το θερμοκήπιο, βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του σχολείου. 

Φωτογραφικό Υλικό

Καλλιέργειες εκτός Εδάφους

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ PDF

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ PPTX