Ο χώρος του βραχόκηπου, βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του σχολείου. 

 Φωτογραφικό Υλικό