Υλικοτεχνική υποδομή

Το εργαστήριο διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό:

  • Κλίβανο επωασμού
  • Ηλεκτροβάνες
  • Προγραμματιστές άρδευσης
  • Αξεσουάρ κατασκευής αρδευτικών δικτύων
  • Όργανα μελισσοκομίας

 Φωτογραφικό Υλικό