Υλικοτεχνική υποδομή

Το εργαστήριο διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό:

  • Όργανα αναλύσεων εδάφους και νερού
  • Όργανα ζύγισης βάρους και μέτρησης ανθεκτικότητας
  • Μικροσκόπια - Στερεοσκόπια

 Φωτογραφικό Υλικό