Υλικοτεχνική υποδομή

Το αγρόκτημα είναι ένας εργαστηριακός χώρος του Τομέα Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, που βρίσκεται στην οδό Παναγίας Μαλεβή 10 στο Δήμο Ηρακλείου. Έχει έκταση 2.300 τ.μ. και αποτελείται από επιμέρους θεματικές ενότητες:

  • Θερμοκήπιο
  • Αγρό
  • Αμπέλι
  • Παρτέρια ανθοκομικών 
  • Καρποφόρα δέντρα
  • Κοτέτσι
  • Στάβλο για ζώα

Επίσης διαθέτει αίθουσα πλήρως εξοπλισμένη με οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας.

Κάθε τμήμα της Β' και Γ' τάξης , επισκέπτεται το αγρόκτημα, μια ημέρα την εβδομάδα.

 Φωτογραφικό Υλικό