Εργαστήρια Δομικών Έργων, Δομ. Περιβάλλοντος & Αρχ. Σχεδιασμού