Το  εργαστήριο χρησιμοποιείται, από τους μαθητές του Τομέα Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Υλικοτεχνική υποδομή

Φωτογραφικό υλικό