Το  εργαστήριο χρησιμοποιείται, από τους μαθητές του Τομέα Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και τους εκπαιδευόμενους των Δ.Ι.Ε.Κ. 

Υλικοτεχνική υποδομή

Φωτογραφικό υλικό