Το εργαστήριο Εφαρμογών χρησιμοποιείται για τα μαθήματα όλων των άλλων τομέων, εκτός του τομέα της πληροφορικής.

Υλικοτεχνική υποδομή

Στο εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής υπάρχουν 13 σταθμοί εργασίας για τους μαθητές, ένας server, καθώς και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής για τον εκπαιδευτικό.

Φωτογραφικό υλικό