Το  εργαστήριο χρησιμοποιείται, από τους μαθητές του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και τους εκπαιδευόμενους των Δ.Ι.Ε.Κ.

Υλικοτεχνική υποδομή

Το εργαστήριο εμπλουτίζεται κάθε χρόνο  με σύγχρονο εξοπλισμό, όπως προπλάσματα που προσομοιάζουν επακριβώς στο ανθρώπινο σώμα, καθώς και αναλώσιμα υλικά, ώστε να αποκτούν οι μαθητές/τριες νοσηλευτικές ικανότητες και δεξιότητες πάνω στο αντικείμενο.Επίσης, η χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία,  χρησιμοποιώντας υπολογιστές και προτζέκτορες, ενισχύει την εμπεριστατωμένη γνώση των μαθητών.

Φωτογραφικό Υλικό