Το  εργαστήριο χρησιμοποιείται, από τους μαθητές του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και τους εκπαιδευόμενους των Δ.Ι.Ε.Κ. 

Υλικοτεχνική υποδομή


Φωτογραφικό Υλικό

Εργασίες 

Κατασκευάζουμε κούκλες

Κατασκευάζουμε κολλάζ

Κατασκευάζουμε Μάσκες

Κατασκευάζουμε Μόμπιλ