Το  εργαστήριο χρησιμοποιείται, από τους μαθητές του Τομέα Υγείας Πρόνοιας 

Υλικοτεχνική υποδομή


Φωτογραφικό Υλικό