Το  εργαστήριο χρησιμοποιείται, από τους μαθητές του Τομέα Υγείας Πρόνοιας και τους εκπαιδευόμενους των Δ.Ι.Ε.Κ. 

Υλικοτεχνική υποδομή

Φωτογραφικό Υλικό