Το  εργαστήριο χρησιμοποιείται, από τους μαθητές του Τομέα Πληροφορικής και τους εκπαιδευόμενους των Δ.Ι.Ε.Κ. 

Υλικοτεχνική υποδομή

Στο εργαστήριο Πληροφορικής Ι υπάρχουν 14 σταθμοί εργασίας για τους μαθητές και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής για τον εκπαιδευτικό. Το εργαστήριο διαθέτει προβολέα για προβολή της οθόνης του εκπαιδευτικού.

Φωτογραφικό υλικό