Το  εργαστήριο χρησιμοποιείται, από τους μαθητές του Τομέα Πληροφορικής και τους εκπαιδευόμενους των Δ.Ι.Ε.Κ. 

Υλικοτεχνική υποδομή

Στο εργαστήριο Πληροφορικής Ι υπάρχουν 14 σταθμοί εργασίας για τους μαθητές και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής για τον εκπαιδευτικό. Το εργαστήριο διαθέτει προβολέα για προβολή της οθόνης του εκπαιδευτικού.

Φωτογραφικό υλικό

There are no images in the gallery.