Πρωινό ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή    8.20 - 14.10

Στο πρωϊνό ωράριο πραγματοποιούνται μαθήματα του 2ου, 3ου και  5ου ΕΠΑ.Λ.  Ηρακλείου

Ακολουθεί αναλυτικά το ωράριο της πρωινής βάρδιας:

8:20 - 9:05
9:05 - 09:50
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 09:50 - 10:05
10:05 - 10:50
10:50 - 11:35
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:35 - 11:50
11:50 - 12:35
12:35 - 13:20
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 13:20 - 13:30
13:30 - 14:10

 

Απογευματινό ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα- Πέμπτη 14:15 - 20.00

Στο απογευματινό ωράριο πραγματοποιούνται μαθήματα του 1ου  και 2ου  Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου.

Ακολουθεί αναλυτικά το ωράριο της απογευματινής βάρδιας:

14:15 - 15:00
15:05 - 15:50
15:55 - 16:40
16:45 - 17:30
17:35 - 18:20
18:25 - 19:10
19:15 - 20:00

 

Εσπερινό ωράριο λειτουργίας 

Δευτέρα- Παρασκευή 18:30- 22:20

Στο εσπερινό ωράριο πραγματοποιούνται μαθήματα του 4ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου

Ακολουθεί αναλυτικά το ωράριο της εσπερινής βάρδιας:

18:30 - 19:10
19:10 - 19:50
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 19:50 - 20:05
20:05 - 20:45
20:45 - 21:25
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 21:25 - 21:40
21:40 - 22:20
22:20 - 23:00