Προφίλ αποφοίτου

Ο απόφοιτος της  ειδικότητας Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού, ως ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών, ως εκτιμητής κόστους, ως σχεδιαστής, ως τεχνικός  τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών, ως εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές ή σε αντιπροσωπείες πώλησης οικοδομικών υλικών, ως εργαζόμενος στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ως τεχνικός συστημάτων G.I.S. σε Ο.Τ.Α. των Δήμων της χώρας ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μαθήματα 

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-04-2017, ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017, τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
2 Οικοδομική
3 Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και 'Εργων Υποδομής 1Θ+ 
4 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά 'Εργα 5Ε 
5 Οργάνωση Τεχνικών Έργων 2Θ+
6 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ II  4Ε 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο

 

 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-6-2018, ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Γ’ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
2 Οικοδομική
3 Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και 'Εργων Υποδομής 1Θ+2Ε 
4 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά 'Εργα 4Ε 
5 Οργάνωση Τεχνικών Έργων 1Θ+
6 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ II  3Ε 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 20 ΩΡΕΣ 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο