Προφίλ αποφοίτου

Ο απόφοιτος της  ειδικότητας Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού, ως ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών, ως εκτιμητής κόστους, ως σχεδιαστής, ως τεχνικός  τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών, ως εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές ή σε αντιπροσωπείες πώλησης οικοδομικών υλικών, ως εργαζόμενος στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ως τεχνικός συστημάτων G.I.S. σε Ο.Τ.Α. των Δήμων της χώρας ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μαθήματα 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ

Ειδικότητα: Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής - Γ' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
2 Οικοδομική
3 Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και 'Εργων Υποδομής 1Θ+2Ε 
4 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά 'Εργα 5Ε 
5 Οργάνωση Τεχνικών Έργων 2Θ+2Ε
6 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ II  4Ε 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο

 

 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ

Ειδικότητα: Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής - Γ' ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ 
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Οικοδομικό Σχέδιο
2 Τοπογραφικό Σχέδιο - Ψηφιακή Χαρτογραφία
3 Αγγλικά Τομέα
4 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ II  4Ε 
5 Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και 'Εργων Υποδομής 1Θ+2Ε 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 15 ΩΡΕΣ 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο

Ειδικότητα: Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής - Δ' ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ 
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
2 Οικοδομική
3 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα
4 Οργάνωση Τεχνικών Έργων  2Θ+2Ε 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 16 ΩΡΕΣ 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο