Προφίλ αποφοίτου

Έφηβοι με φαντασία, δημιουργικότητα, επινοητικότητα, καλλιτεχνικές δεξιότητες και κριτική σκέψη θα μπορούν να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στις ειδικότητες του τομέα του Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Ειδικότητες

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Γ’ τάξη των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

  • Γραφικών Τεχνών
  • Αργυροχρυσοχοΐας
  • Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
  • Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
  • Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
  • Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής

Ειδικότητες που λειτουργούν στο 2ο ΕΚ

Στο 2ο Ε.Κ. Ηρακλείου, στη Γ’ τάξη του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, λειτουργούν οι παρακάτω δύο ειδικότητες:

  • Σχεδιασμού - Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
  • Γραφικών Τεχνών

 Μαθήματα Β' Τάξης

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 6 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  

 Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/92271/Δ4/5-6-2018, ΦΕΚ 2187/Β/12-6-2018, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2485/Β/28-6-2018, τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1. Ελεύθερο Σχέδιο
2. Γραμμικό Σχέδιο
3. Ιστορία της Τέχνης
4. Αρχές Σύνθεσης
5. Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ
6. Ειδικό Εργαστηριακό Μάθημα : Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασίας Εικόνας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23

 Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο      Σ: Σχέδιο