Προφίλ αποφοίτου

Η συγκεκριμένη ειδικότητα αφορά στη διαμόρφωση υπαρχόντων χώρων με χρησιμοποίηση επίπλων, αντικειμένων και υλικών, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η λειτουργική και αισθητική αρτιότητα του χώρου. Ο απόφοιτος της ειδικότητας Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων μπορεί να εργάζεται αρχικά ως βοηθός και στη συνέχεια, μετά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ως τεχνίτης σε οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. 

Μαθήματα

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-04-2017, ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017, τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες της ειδικότητας  "Σχεδιασμού - Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων" του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης  3Θ 
2 Τεχνολογία Υλικών  2Θ 
3 Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα  3Ε 
4 Ψηφιακή Σχεδίαση  3Ε 
5 Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων  4Ε 
6 Διακοσμητική Σύνθεση – Τρισδιάστατη Μακέτα  1Θ+5Ε 
7 Αγγλικά Ειδικότητας  2Θ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο