Προφίλ αποφοίτου

Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων του τομέα έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με νέους τρόπους και μεθόδους παραγωγής ζωοκομικών και γεωργικών προϊόντων, με τις διαδικασίες της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, με τη διακίνηση, συντήρηση, τυποποίηση, εμπορία και διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και την προστασία και αναπαραγωγή των γεωργικών προϊόντων και του ζωικού κεφαλαίου.

Ειδικότητες

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Ζωϊκής Παραγωγής
  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
  • Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Ειδικότητες του τομέα που λειτουργούν στο 2ο Ε.Κ.

Στο 2ο Ε.Κ.,  το σχολικό έτος 2021-2022, λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες :

  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
  • Τεχνικός Ζωϊκής Παραγωγής

Μαθήματα Β' Τάξης

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 4 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/92271/Δ4/5-6-2018, ΦΕΚ 2187/Β/12-6-2018, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2485/Β/28-6-2018, τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος  στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2 Περιβάλλον και Γεωργία  1Θ+2E
3 Φυτική Παραγωγή   2Θ+3E 
4 Ζωική Παραγωγή 2Θ+
5 Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ+
6 Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ+
7 Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα 2Θ+
8 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο