Προφίλ Αποφοίτου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ειδικεύεται στη λειτουργία, εμπορική διαχείριση, συντήρηση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων, στην εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητικών τεχνικών και βασικών χειρισμών για δένδρα θάμνους, άνθη, χλοοτάπητες και για ανθοκηπευτικές καλλιέργειες, στην εφαρμογή βασικών αρχών αρχιτεκτονικής του τοπίου, στην κατανόηση  των βασικών αρχών της γεωργικής οικονομίας και απόκτησης επιχειρηματικής συνείδησης.

Μαθήματα

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/95229/Δ4/6-6-2017, ΦΕΚ 2072/Β/15-6-2017, τα μαθήματα ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες της ειδικότητας Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας 
3 Ανθοκομικά Φυτά 2Θ+ 
4 Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία 1Θ+
5 Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων 2Θ+
6 Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών 2Θ+
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο