Προφίλ αποφοίτου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ειδικεύεται στη λειτουργία, διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων, στην αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων, στην κατανόηση βασικών αρχών βιολογικής καλλιέργειας, κανόνων γεωργικής οικονομίας και επιχειρηματικής συνείδησης

Μαθήματα

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/95229/Δ4/6-6-2017, ΦΕΚ 2072/Β/15-6-2017, τα μαθήματα ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες της ειδικότητας  Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., έχουν ως εξής:

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας 
3 Δενδροκομία - Αμπελουργία  2Θ+ 
4 Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας - Κηπευτικές Καλλιέργειες 2Θ+
5 Αρδεύσεις Καλλιεργειών 1Θ+
6 Φυτοπροστασία 2Θ+
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο