Προφίλ αποφοίτου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών ειδικεύεται στη λειτουργία, εμπορική διαχείριση, συντήρηση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων, στην απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων και επεξεργασίας και συντήρησης βασικών γεωργικών προϊόντων, στην απόκτηση κανόνων γεωργικής οικονομίας και επιχειρηματικής συνείδησης.

Μαθήματα

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-04-2017, ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017, τα μαθήματα ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες της ειδικότητας Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας 
3 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 2Θ+ 
4 Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 2Θ+
5 Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων 2Θ+
6 Ασφάλεια Τροφίμων 2Θ+
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο