Προφίλ αποφοίτου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ζωϊκής Παραγωγής ειδικεύεται στη λειτουργία, διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων, στην κατανόηση διαφόρων συστημάτων εκτροφής των κατά κλάδο εκτρεφόμενων ειδών, στην εφαρμογή προϋποθέσεων για οικολογική – βιολογική εκτροφή κατά κλάδο ζωικής παραγωγής, στην εφαρμογή βασικών αρχών και εργασιών μεταποίησης των ζωικών προϊόντων όπως και βασικών αρχών υγιεινής και πρωτογενούς υγειονομικής περίθαλψης.

Μαθήματα

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-04-2017, ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017, τα μαθήματα ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες της ειδικότητας  Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., έχουν ως εξής:

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας 
3 Διατροφή Αγροτικών Ζώων 2Θ+2Ε 
4 Εκτροφή Αγροτικών Ζώων 3Θ+
5 Υδατοκαλλιέργειες 2Θ+
6 Μελισσοκομία-Σηροτροφία 1Θ+
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο