Προφίλ αποφοίτου

Πρόκειται για απαιτητικά επαγγέλματα, με έντονους ρυθμούς, τα οποία απευθύνονται σε άτομα που χαρακτηρίζονται από οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, ψυχικό σθένος, ενσυναίσθηση, κοινωνικές δεξιότητες, αγάπη για το συνάνθρωπο και ικανότητα εργασίας υπό πίεση. Η διάθεση προσφοράς προς το συνάνθρωπο και η ανάγκη να θέσεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία όλων εκείνων που νοσούν αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να επιλέξεις επαγγέλματα Υγείας.

Ειδικότητες

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

 • Βοηθός Νοσηλευτή
 • Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων
 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 • Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
 • Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
 • Βοηθός Φαρμακείου
 • Αισθητικής Τέχνης
 • Κομμωτικής Τέχνης

 

Ειδικότητες του τομέα που λειτουργούν στο 2ο Ε.Κ.

Στο 2ο Ε.Κ., το σχολικό έτος 2021-2022, λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες :

 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 • Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
 • Βοηθός Νοσηλευτή
 • Βοηθός Φαρμακείου

 

Μαθήματα Β' Τάξης

ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΕΠΑΛ

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 9 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας. 

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/92271/Δ4/5-6-2018, ΦΕΚ 2187/Β/12-6-2018, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2485/Β/28-6-2018, τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

B' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Ανατομία-Φυσιολογία Ι
2.  Πρώτες Βοήθειες 2E
3.  Υγεία και Διατροφή
4.  Διαπροσωπικές σχέσεις
5.  Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6.  Αγγλικά Τομέα
7.  Ειδικό Μάθημα Α 5(Θ+Ε)
8.  Ειδικό Μάθημα Β 5(Θ+Ε)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο

 Ol μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω ειδικά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στη Γ’ τάξη στο κάθε ΕΠΑ.Λ.  

  ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Μικροβιολογία Ι 1Θ+4E
2.  Νοσηλευτική Ι 1Θ+4E
3.  Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία Ι 1Θ+4E
4.  Σύγχρονη Αισθητική Ι 1Θ+4E
5.  Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία Ι 1Θ+4E
6.  Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι 5E
7.  Οδοντοτεχνία Ι 1Θ+4E
8.  Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 1Θ+4E
9. Ακτινοτεχνολογία Ι 1Θ+4E

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο

Ειδικά μαθήματα Β' τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. που διδάσκονται στο 2ο Ε.Κ.
  ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Νοσηλευτική Ι 4E
2.  Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία Ι 4E
3.  Οδοντοτεχνία Ι 4E

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ

 Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Β’ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 20 ώρες μαθημάτων Τομέα και 10 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα.

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-6-2018, ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Β’ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

B' ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία-Φυσιολογία Ι
2 Πρώτες Βοήθειες
3 Υγεία και Διατροφή
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6 Αγγλικά Τομέα
7 Ειδικό Μάθημα A  4(Θ+E)
8 Ειδικό Μάθημα B  4(Θ+E)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 20 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο

 Ol μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω ειδικά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν  στη Γ΄  των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

  ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Μικροβιολογία Ι 1Θ+3E
2.  Νοσηλευτική Ι 1Θ+3E
3.  Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία Ι 1Θ+3E
4.  Σύγχρονη Αισθητική Ι 1Θ+3E
5.  Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία Ι 1Θ+3E
6.  Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι 4E
7.  Οδοντοτεχνία Ι 1Θ+3E
8.  Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 1Θ+3E
9. Ακτινοτεχνολογία Ι 1Θ+3E

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο

 

Ειδικά μαθήματα Β' τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που διδάσκονται στο 2ο Ε.Κ.
  ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Νοσηλευτική Ι 3E
2.  Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία Ι 3E
3. Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι