Προφίλ αποφοίτου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό, σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, σε μαιευτικές κλινικές, κατασκηνώσεις, κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι.

Μαθήματα

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017, όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 2072, τ.Β’, 15-6-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας στη Γ’ τάξη του Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., καθώς και για τη Δ' Τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., για την ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, έχουν ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ

Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων - Γ' ΤΑΞΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2. Υγιεινή
3. Παιδαγωγικό Περιβάλλον  Βρεφονηπιακού  Σταθμού
4. Αγωγή Βρέφους και Νηπίου 2Θ+2Ε
5. Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας
6. Δημιουργική Απασχόληση στην  Προσχολική Ηλικία ΙΙ
7. Μουσικοκινητική Αγωγή
8. Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο

 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ

Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων - Γ' ΤΑΞΗ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία – Φυσιολογία Ι
2 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
3 Αγγλικά Τομέα
4 Αγωγή Βρέφους και Νηπίου 2Θ+2Ε
5 Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία Ι & ΙΙ 2Θ + 4Ε
6 Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 15 

 

Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων - Δ' ΤΑΞΗ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ'ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2 Υγιεινή
3 Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία ΙΙ (Β’ Μέρος)
4 Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας
5 Μουσικοκινητική Αγωγή
6 Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού Σταθμού
7 Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 16