Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2ου Ε.Κ.

Για να διαβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου,  πατήστε εδώ