Προφίλ αποφοίτου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Οδοντοτεχνίτη με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Οδοντοτεχνικά εργαστήρια (Ιδιωτικά, Δημόσια) και Ασφαλιστικά ταμεία.

Μαθήματα

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017, όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 2072, τ.Β’, 15-6-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες τουΤομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. για την ειδικότητα Βοηθός Οδοντοτεχνίτη, έχουν ως εξής:

Ειδικότητα: Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2.  Υγιεινή
3. Οργάνωση – Εξοπλισμός-Υλικά Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου
4. Οδοντοτεχνία ΙΙ 1Θ+2Ε
5. Ακίνητη Προσθετική 1Θ+3Ε
6. Ακίνητη Προσθετική και Πορσελάνη 2Θ+4Ε
7. Στοιχεία Ορθοδοντικής 1Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο