Προφίλ αποφοίτου

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών ειδικεύεται στο σχεδιασμός και την εκτέλεση βασικών σχεδιαστικών γραφιστικών εργασιών υπό την καθοδήγηση ενός πτυχιούχου γραφίστα και μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις, σε οργανισμούς και βιομηχανίες που ασχολούνται με τον σχεδιασμό (design) γραφιστικών εργασιών, στη διαφήμιση, στις εκδόσεις και εκτυπώσεις, στα μέσα έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθώς και σε κρατικούς δημόσιους οργανισμούς. 

Μαθήματα

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-04-2017, ΦΕΚ 1426/Β/26-4-2017, τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
2 Τεχνολογία Υλικών 2Θ 
3 Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα
4 Γραφιστικές Εφαρμογές
5 Τεχνολογία Εκτυπώσεων 1Θ+
6 Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπων
7 Γραμματογραφία
8 Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο