Προφίλ αποφοίτου

Δίνει έμφαση στην Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων (εγκατάστασης, συντήρησης), καθώς και σε Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων.

Μαθήματα

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/95229/Δ4/6-6-2017, ΦΕΚ 2072/Β/15-6-2017, τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Πληροφορικής στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. για την ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ, έχουν ως εξής: 

Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1. Προγραμματισμός Υπολογιστών
2. Δίκτυα Υπολογιστών
3. Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)
4. Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)
5.  Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6. Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
7. Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών
8. Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο