Προφίλ αποφοίτου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτή με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, Νοσηλευτικές μονάδες, Υγειονομικούς, σταθμούς, ΕΚΑΒ, Οίκους ευγηρίας, Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και ως ελεύθερος επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση.

Μαθήματα

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017, όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 2072, τ.Β’, 15-6-2017 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες τουΤομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας στη Γ’ τάξη του Ημερησίου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., καθώς και για τη Δ' Τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.,  για την ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτή, έχουν ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ

Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή - Γ' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2. Υγιεινή
3. Νοσηλευτική ΙΙ 2Θ+10Ε
4. Στοιχεία Παθολογίας
5. Χειρουργική-Τεχνική Χειρουργείου 1Θ+1Ε
6. Στοιχεία Μαιευτικής-Γυναικολογίας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο

 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ

Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή - Γ' ΤΑΞΗ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία – Φυσιολογία Ι
2 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
3 Αγγλικά Τομέα
4 Νοσηλευτική Ι & ΙΙ 3Θ+6Ε
5 Στοιχεία Παθολογίας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 15 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο

 

Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων - Δ' ΤΑΞΗ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ' ΤΑΞΗΣ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2 Υγιεινή
3 Νοσηλευτική ΙΙ (Β’ Μέρος) 1Θ+6Ε
4 Στοιχεία Μαιευτικής – Γυναικολογίας
5 Χειρουργική – Τεχνική Χειρουργείου
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 16 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο