Προφίλ Αποφοίτου

Τα επαγγέλματα του τομέα χαρακτηρίζονται από ευστροφία, κριτική ικανότητα, πολύ καλή αντίληψη του χώρου και του όγκου, τεχνική αντίληψη, δυνατότητα εντοπισμού και επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα, ευκολία στη χρήση πινάκων και κανονισμών, εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με την αγορά εργασίας στον τομέα των δομικών υλικών, γνώση των υλικών και των νέων τεχνικών εφαρμογών, όπως τα γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) που αποτελούν μια όλο και περισσότερο εφαρμοζόμενη, από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, τεχνολογία αιχμής με πάρα πολλές εφαρμογές. Χρειάζονται, επίσης, ηγετικές ικανότητες και ικανότητα διοίκησης προσωπικού για τις δραστηριότητες κατασκευής ή επίβλεψης των έργων. Προϋποθέτουν τέλος περιβαλλοντική ευαισθησία και ενδιαφέρον για το δομημένο περιβάλλον.

Ειδικότητες

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Γ’ τάξη των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργήσει η ειδικότητα

  • Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Ειδικότητες που λειτουργούν στο 2ο ΕΚ

Στο 2ο Ε.Κ. Ηρακλείου, στη Γ’ τάξη του τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, λειτουργεί η ειδικότητα:

  • Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Μαθήματα Β' Τάξης

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.

 Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ.

 Σύμφωνα με την  ΥΑ Φ2/92271/Δ4/5-6-2018, ΦΕΚ 2187/Β/12-6-2018, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2485/Β/28-6-2018, τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

Β' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Οικοδομικό Σχέδιο
2 Τοπογραφία  2Θ+
3  Τοπογραφικό Σχέδιο - Ψηφιακή Χαρτογραφία  3E
4 Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά 2Θ+2Ε 
5 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ I
6 Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές
7 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο

Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.

 Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-6-2018, ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στη Β’ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

Β' ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Οικοδομικό Σχέδιο  4Σ
2  Τοπογραφία 2Θ+2E
3 Τοπογραφικό Σχέδιο - Ψηφιακή Χαρτογραφία 2Ε 
4 Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά 2Θ+2E
5 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ
6 Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές
7 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 20 

Θ: Θεωρία   Ε: Εργαστήριο